• Home
  • Het recht van opstal te Lijnden

Het recht van opstal te Lijnden

Overzicht

Online executieveiling in opdracht van de beslaglegger van de Het recht van opstal te Lijnden.
Openbare verkoop ex. artikel 514 e.v. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

U bevindt zich op de verkoopinformatiepagina.
Meer informatie over het object.

Veilingnotaris
Van Doorne N.V.
m.r. A.A.J. van Heesen
Jachthavenweg 121
1081 KM Amsterdam
Telefoon: 020 - 678 92 00
Fax: 020 - 795 45 89
Dit dossier is in behandeling bij m.r. A.A.J. van Heesen.
e-mail: Heesen@vandoorne.com

Veilingvoorwaarden
Op deze veiling zijn de volgende veilingvoorwaarden van toepassing:
AVVI 2015
Bijzondere veilingvoorwaarden

Biedprotocol
Voor deelname aan deze veiling dient u zich te registreren en te legaliseren.
Klik hier voor informatie over biedmethodiek zoals beschreven in het biedprotocol.

Kosten
De Koper is naast het geboden bedrag de volgende kosten verschuldigd:
- Veilingkosten ter hoogte van € 9.261,50 incl. BTW (dit bedrag wordt, exclusief eventuele p.m.-posten, tijdens het bieden automatisch bij uw bieding opgeteld)
- Overdrachtsbelasting
- 1% Inzetpremie
Zie voor de specificatie van de kosten het onderstaande overzicht:
Kostenoverzicht

Inzetpremie
Voor deze veiling geldt de volgende inzetpremie: 1% ten laste van koper
Deze premie wordt berekend over het hoogst geboden bedrag tijdens de inzet en wordt uitgekeerd aan de hoogste bieder bij inzet. Lees verder de veilingvoorwaarden voor de exacte regeling. Deze premie wordt niet getoond tijdens het biedproces.

Klik hier om direct naar de objectpagina te gaan.

Belangrijke informatie

Om deel te nemen aan deze veiling dient u zich te registreren.

Registreren
Voor het registreren dient u eerst een account aan te maken op deze website (zie rechtsboven in deze pagina).
Om uw registratie volledig te maken, dient u een registratieverklaring in te vullen, en deze te laten legaliseren door een notaris. Op deze wijze wordt u/uw organisatie gekoppeld aan het door u aangemaakte account.
Deze legalisatie kan door alle notarissen in Nederland worden gedaan, tegen een (kleine) vergoeding. Klik hier voor een overzicht met notarissen waar u zich gratis kunt laten legaliseren voor dit platform.
Indien u zich voor een andere veiling reeds heeft geregistreerd, dan hoeft dit niet nogmaals.

Onderhandse biedingen
Het is niet mogelijk om (conform ex artikel 5:248 lid 2 RV) een onderhands bod uit te brengen.

Verkoopgegevens

Start online verkoop dinsdag 26 juni 2018 om 10:00 uur
Sluiting vanaf dinsdag 26 juni 2018 om 10:15 uur
Start bieden op afslag dinsdag 26 juni 2018 om 10:24 uur

Toelichting

Let op! Indien in de laatste drie minuten voor het sluiten van de inzetfase een bod wordt uitgebracht dan wordt de inzetfase met twee minuten verlengd.Let op! Op iedere veiling zijn veilingvoorwaarden van toepassing, die staan vermeld op het tabblad ‘veilinginformatie’. Lees deze (algemene en bijzondere) veilingvoorwaarden voorafgaand aan de veiling zorgvuldig door en neem bij eventuele onduidelijkheden tijdig contact op.

Let op! Voor een optimale werking van de website dient uw systeem aan een aantal minimale eisen te voldoen.
Bekijk de systeemeisen.

Populair in deze verkoop