Hoofdstraat 58E, Hoogezand

Kavelnummer: 1078-1

Let op: Deze veiling zal voortgezet worden om 16:00 uur, de eerdere uitbrachte biedingen blijven staan. Derhalve is bieden mogelijk vanaf €50.000,-. Klik hier om naar de veiling te gaan.

Omschrijving
1. Het (onder)appartementsrecht, recht gevende op het uitsluitend gebruik van een flatwoning gelegen op de eerste verdieping van na te melden gebouw, plaatselijk bekend Hoofdstraat 58 E te 9601 EJ Hoogezand, kadastraal bekend gemeente Hoogezand, sectie K complexaanduiding 7662-A, indexnummer 21, uitmakende het zestig/tweeduizend vijfhonderdste (60/2.500e) onverdeeld aandeel in het hoofdappartementsrecht flatwoningen, hetwelk recht geeft op het uitsluitend gebruik van dertig flatwoningen op de eerste, tweede, derde, vierde, vijfde en zesde etage en dertig bergingen in de kelder en in de tussenetage, plaatselijk bekend Hoofdstraat 58 A tot en met E, 60 A tot en met E, 62 A tot en met E, 64 A tot en met E, 66 A tot en met E en 68 A tot en met E, 9601 EJ Hoogezand, kadastraal bekend gemeente Hoogezand, sectie K, complexaanduiding 7662-A appartementsindex 2, omvattende het tweeduizend vijfhonderdste/vijfduizendste (2.500/5.000e) onverdeeld aandeel in het gebouw, zijnde:
a. het winkelcentrum met flatwoningen, onder- en bijbehorende grond en verdere aanhorigheden, thans plaatselijk bekend Hoofdstraat 40, 42 44, 46, 48/50, 52, 54, 54A, 56 en 70/76; en thans plaatselijk bekend hoofdstraat 58 A tot en met E, 60 A tot en met E, 62 A tot en met E, 64 A tot en met E, 66 A tot en met E en 68 A tot en met E, ten tijde van de splitsing kadastraal bekend gemeente Hoogezand sectie K nummer 7509, groot vierentwintig are drieënnegentig centiare;
b. het recht van opstal voor onbepaalde tijd op:
1. de ondergrond van de trapopgang en de grond met de zich daarboven bevindende luifel, grenzend aan het bedoelde winkelcentrum, kadastraal bekend gemeente Hoogezand sectie K nummers: 7638, groot vijf centiare; 7639, groot een are zevenenzestig centiare;
2. de ondergrond van de entree, grenzend aan het bestaande winkelcentrum, kadastraal bekend gemeente Hoogezand sectie K nummer 7640, groot twee centiare;
3. de ondergrond van de entree, grenzend aan het bedoelde winkelcentrum, kadastraal bekend gemeente Hoogezand sectie K nummer 7642, groot twee centiare;
2. Het (onder)appartementsrecht, recht gevende op het uitsluitend gebruik van een berging op de tussenetage, plaatselijke aanduiding niet bekend, behorende bij de flatwoningen, Hoofdstraat 56/58, kadastraal bekend gemeente Hoogezand, sectie K complexaanduiding 7662 appartementsindex 72, omvattende het drie/tweeduizend vijfhonderdste (3/2.500e ) onverdeeld aandeel in het hiervoor onder 1 omschreven hoofdappartementsrecht flatwoningen, welk hoofdappartementsrecht flatwoningen omvat het hiervoor onder 1 omschreven onverdeeld aandeel in het gebouw.


Het is niet (meer) mogelijk om te bieden op dit kavel.

Deze kavel is nu gesloten
Start verkoop 24-04-2018 13:00
Sluiting opbieden 24-04-2018 13:15
Start bieden op afslag 24-04-2018 13:20

Deze kavel is onderdeel van verkoop:
Hoogezand, Hoofdstraat 58E

Deze kavel is gepubliceerd door:
Nationale Vastgoedveiling

  • Doorsturen via e-mail
  • Stel een vraag