Kieviet 12B - 360, Baarle-Nassau

Kavelnummer: 1172-1

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding is bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank ingediend, de zitting terzake heeft plaatsgevonden op 23 april 2018. De beschikking is nog niet ontvangen. Er zal onder meer worden gegund onder de opschortende voorwaarden van:
a) het toekennen van de rechter van het recht om het huurbeding in te roepen; of
b) de beschikking van de rechter dat er geen sprake is van verhuur; of
c) de verklaring van de koper dat zij geen waarde hecht aan een uitspraak inzake het huurbeding. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Omschrijving
Het recht van erfpacht en opstal - voor onbepaalde tijd - op een perceel grond met de daarop staande recreatiebungalow, gelegen te Baarle-Nassau in het Bugalowpark Parc "De Kievit" aan de Beukenweide 6 te Baarle-Nassau, plaatselijk bekend te 5111 HD Baarle-Nassau, Kievit 12 b 360.

Veilingnotaris.nl:
Op de website van veilingnotaris.nl is alle informatie ook na te lezen, evenals het meest actuele kostenoverzicht met bijkomende kosten en eventuele p.m.-posten.
Klik hier voor alle informatie op veilingnotaris.nl

Het is niet (meer) mogelijk om te bieden op dit kavel.

Deze kavel is nu gesloten
Start verkoop 25-04-2018 10:30
Sluiting opbieden 25-04-2018 10:47
Start bieden op afslag 25-04-2018 10:52

Deze kavel is onderdeel van verkoop:
Baarle-Nassau, Kieviet 12B - 360

Deze kavel is gepubliceerd door:
Nationale Vastgoedveiling

  • Doorsturen via e-mail
  • Stel een vraag