Raadhuisstraat 50, Heerlen

Kavelnummer: 1411-1

Belangrijke informatie:
Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding is bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank ingediend, de zitting terzake zal plaatsvinden op 6 november 2018. Er zal onder meer worden gegund onder de opschortende voorwaarden van:
a) het toekennen van de rechter van het recht om het huurbeding in te roepen; of
b) de beschikking van de rechter dat er geen sprake is van verhuur; of
c) de verklaring van de koper dat zij geen waarde hecht aan een uitspraak inzake het huurbeding.

Let op! De veiling van de Woltersweg 140 te Hengelo gaat om 10:30 uur open. Klik hier om naar de veiling toe te gaan.

Omschrijving
Het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Heerlen, sectie D, complexaanduiding 9034-A, appartementsindex 9, omvattende:
a. het één honderdelf / vierduizend tweehonderd vier en tachtigste (111/4284ste) onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit het flatgebouw omvattende zes winkels en zevenentwintig flatwoningen, plaatselijk bekend Raadhuisstraat 2 tot en met 68 (even nummers) te Heerlen, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Heerlen, sectie E, nummer 4768 (thans genummerd Heerlen D 8880), groot tien are vijfenzeventig centiaren (10 a 75 ca);
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de eerste verdieping met verder toebehoren, plaatselijk bekend te Raadhuisstraat 50 te 6411 HN Heerlen.

Veilingnotaris.nl:
Op de website van veilingnotaris.nl is alle informatie ook na te lezen, evenals het meest actuele kostenoverzicht met bijkomende kosten en eventuele p.m.-posten.
Klik hier voor alle informatie op veilingnotaris.nl

Het is niet (meer) mogelijk om te bieden op dit kavel.

Deze kavel is nu gesloten
Start verkoop 17-10-2018 10:00
Sluiting opbieden 17-10-2018 10:57
Start bieden op afslag 17-10-2018 11:02

Deze kavel is onderdeel van verkoop:
Heerlen, Raadhuisstraat 50

Deze kavel is gepubliceerd door:
Nationale Vastgoedveiling

  • Doorsturen via e-mail
  • Stel een vraag