Nationale Vastgoed Veiling.nl

Verkoop: Utrecht, Koppestokstraat 35C

Overzicht

Online executieveiling in opdracht van de pandhouder van de Koppestokstraat 35C te Utrecht.
Openbare verkoop ex. art. 3:248 BW.

U bevindt zich op de verkoopinformatiepagina.
Meer informatie over het object.

Makelaar
Deze verkoop wordt begeleid door onderstaande makelaar:
Oomen Makelaardij & Taxaties Zaltbommel
Dhr. P. (Peter) Oomen
Boschstraat 90
5301 AG Zaltbommel
Telefoon: +31 (0)418 - 74 53 81
e-mail: zaltbommel@oomenmakelaardij.nl

Veilingnotaris
CMS Derks Star Busmann N.V.
mr. I.M.B. Balvert
Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Telefoon: 020 - 301 63 01
Fax: 020 - 301 63 33
Dit dossier is in behandeling bij mw. F. (Feliz) Coll.
e-mail: feliz.coll@cms-dsb.com

Veilingvoorwaarden
Op deze veiling zijn de volgende veilingvoorwaarden van toepassing:
AVVE 2017
Bijzondere veilingvoorwaarden

Biedprotocol
Voor deelname aan deze veiling dient u zich te registreren en te legaliseren.
Klik hier voor informatie over biedmethodiek zoals beschreven in het biedprotocol.

Kosten
De Koper is naast het geboden bedrag de volgende kosten verschuldigd:
- Veilingkosten ter hoogte van € 10.084,36 incl. BTW (dit bedrag wordt, exclusief eventuele p.m.-posten, tijdens het bieden automatisch bij uw bieding opgeteld)
- Overdrachtsbelasting
Zie voor de specificatie van de kosten het onderstaande overzicht:
Kostenoverzicht

Inzetpremie
Voor deze veiling geldt de volgende inzetpremie: 1% ten laste van verkoper
Deze premie wordt berekend over het hoogst geboden bedrag tijdens de inzet en wordt uitgekeerd aan de hoogste bieder bij inzet. Lees verder de veilingvoorwaarden voor de exacte regeling. Deze premie wordt niet getoond tijdens het biedproces.

Klik hier om direct naar de objectpagina te gaan.

Verkoopgegevens

Start online verkoop 27-11-2018 11:00
Sluiting vanaf 27-11-2018 11:56
Kijkdag(en) Kijkdag(en) 1
dinsdag 06 november 2018 van 12:00 uur tot 13:00 uur


Kijkdag(en) 2
dinsdag 20 november 2018 van 17:00 uur tot 18:00 uur


Toelichting

Let op! Indien in de laatste drie minuten voor het sluiten van de inzetfase een bod wordt uitgebracht dan wordt de inzetfase met twee minuten verlengd.Let op! Op iedere veiling zijn veilingvoorwaarden van toepassing, die staan vermeld op het tabblad ‘veilinginformatie’. Lees deze (algemene en bijzondere) veilingvoorwaarden voorafgaand aan de veiling zorgvuldig door en neem bij eventuele onduidelijkheden tijdig contact op.

Let op! Voor een optimale werking van de website dient uw systeem aan een aantal minimale eisen te voldoen.
Bekijk de systeemeisen.

Nummer
 
Beschrijving
Laatste bod
1443-1
Koppestokstraat 35C, Utrecht
Het lidmaatschapsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van studio 7 op de begane grond aan de achterzijde, plaatselijk bekend Koppestokstraat 35 C, 3554 BB Utrecht, uitmakende het driehonderdtwintig/vierduizend achthonderd achtentwintigste (320/4.828e) deel van het woonhuis aan de Koppestokstraat 31-35 bis, 3554 BB Utrecht en Van der Marckstraat 6-6bis, 3554 XK Utrecht, kadastraal bekend gemeente Zuilen, sectie C, nummer 3599, groot twee are, eenentachtig centiare, eigendom van de Woningvereniging Koppestokstraat 31-35 bis en Van der Marckstraat 6-6 bis, statutair gevestigd te Utrecht, ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder nummer 30232675.

De informatie over de bestemming is te vinden in de brochure op pagina 7.

Bijlagen:
Akte oprichting 07-12-2007
Bodemloketrapport
Huishoudelijk reglement
Ruimtelijke plannen kaart
Omgevingsrapport
Vaststellingsbesluit
89051