Biedprotocol

De gang van zaken bij online verkopingen en (executie)veilingen van onroerende zaken gaat in één of twee rondes. De eerste ronde wordt de ‘inzet’ genoemd, de tweede ronde de ‘afslag’.

Allereerst zal de inzetfase starten, waarin de mogelijkheid wordt geboden een bod te plaatsen. Deze fase duurt net zo lang tot niemand een hoger bod wil plaatsen binnen de door het veilinghuis gestelde tijd.

Vervolgens vindt (indien van toepassing) de afslag plaats. Binnen Nederland zijn meerdere systemen bekend voor de afslag. Nationalevastgoedveiling.nl streeft er naar om het veilingproces voor de koper op een veiling zo eenvoudig mogelijk te maken. Hierdoor is besloten om de weergave van de afslag aan te passen naar een uniform en transparant systeem.

Registreren en legaliseren

Voor het registreren dient u eerst een account aan te maken op deze website (zie rechtsboven in deze pagina).

Om uw registratie volledig te maken, dient u een registratieverklaring in te vullen, en deze te laten legaliseren door een notaris. Op deze wijze wordt u/uw organisatie gekoppeld aan het door u aangemaakte account.

Deze legalisatie kan door alle notarissen in Nederland worden gedaan, soms tegen een (kleine) vergoeding.
Indien u zich voor een andere veiling op dit platform reeds heeft gelegaliseerd, dan hoeft dit niet nogmaals.

Inzet

De veiling zal beginnen met een openingsbod, welke meestal een week voor de veiling wordt vermeld. Vervolgens wordt er met een minimaal bedrag opgeboden totdat er niet hoger wordt geboden. Dat bedrag wordt de inzetsom genoemd. Deze fase staat in de veilingwereld ook wel bekend als inzetfase of de opbodfase.
Voordat men een bieding kan plaatsen moeten eerst de extra voorwaarden worden geaccepteerd. Door deze voorwaarden te accepteren verklaart een bieder dat hij akkoord is met de voor de veiling geldende voorwaarden en op de hoogte is van de bijkomende kosten zoals vermeld bij de veilinginformatie. Tevens geeft de bieder aan dat hij heeft kennisgenomen van de biedmethodiek zoals beschreven bij het 'biedprotocol'.

Degene die het hoogst heeft geboden, heeft vaak recht op een premie, de zogenoemde inzetpremie. Of deze premie van toepassing is staat vermeld op de desbetreffende veilinginformatiepagina.

Indien in de laatste minuten voor het sluiten van de inzetfase een bod wordt uitgebracht dan wordt de inzetfase verlengd. Dit kan een verlenging zijn van 5 minuten bij een bod in de laatste 5 minuten of een verlenging van 2 minuten bij een bod in de laatste 3 minuten. De exacte verlenging staat per veiling vermeld bij de toelichting op de betreffende verkoopinformatiepagina.

Afslag

Na het sluiten van de opbodfase volgt de afslag. Allereerst moet de afslagknop worden geactiveerd. Indien de extra voorwaarden nog niet waren geaccepteerd moeten deze ook aangevinkt worden. Zodra dit is gedaan verschijnt de tekst ‘Hier kunt u straks bieden op afslag’ en kan men een bod uitbrengen bij afslag zodra deze opent.

De afslag is een eenmalige fase en de veiling eindigt direct zodra een partij op de knop ‘MIJN’ drukt. Deze handeling kan niet ongedaan worden gemaakt.

Registratieproces NVV
Afslag

Tijdens de afslag wordt er groot een teller getoond. In deze teller is het totaalbedrag van de inzetsom en het bod op afslag bij elkaar opgeteld. Bovenop dit bedrag komen vaak nog veilingkosten. Dit is meestal een vast bedrag, wat is terug te vinden bij de veilinginformatie.

Het totaal van de inzetsom, het bod op afslag en de veilingkosten bij elkaar op en men heeft het totaalbedrag. Het totaalbedrag van deze veiling is hetgeen de koper moet betalen voor het betreffende object. Dit is echter exclusief eventuele belastingen en de inzetpremie.

Zodra iemand op de knop ‘MIJN’ drukt stopt de veiling en zal het hoogste bod worden voorgelegd bij de opdrachtgever of executant. De bieder krijgt dan onderstaand printscreen te zien.

Mijnen

Let op!

Het bieden (mijnen geldt ook als bieden) op de (executie) veiling is niet vrijblijvend. Een bod is steeds onvoorwaardelijk, onherroepelijk en er kan geen enkel voorbehoud bij worden gemaakt.

Gebruikelijke voorbehouden, zoals een financieringsvoorbehoud en een voorbehoud tot verkrijging van een huisvestingsvergunning of andere benodigde vergunning, zijn bij de veiling niet altijd mogelijk. Een koper moet zich hierover dus van te voren goed informeren. De van toepassing zijnde voorwaarden, voorbehouden en uitzonderingen zijn terug te vinden bij de desbetreffende verkoopinformatie.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de Algemene Veilingvoorwaarden en de Bijzondere / Aanvullende Veilingvoorwaarden, gelden de Bijzondere / Aanvullende Veilingvoorwaarden.
In geval van tegenstrijdigheid tussen de gegevens op deze website en de veilingvoorwaarden, gelden de veilingvoorwaarden.

Komt u er onverhoopt toch niet uit? Bekijk dan de pagina met veelgestelde vragen of neem contact met ons op.

Klik hier voor een stapsgewijze uitleg om mee te kunnen bieden op de veilingen van Nationalevastgoedveiling.nl .
Klik hier voor de printversie (PDF) van de uitleg in 6 stappen.